nasl

Učesnici konferencije proveli dan na ribnjaku ečka

U periodu od 12.-14. juna 2013. godine u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana je VI Međunarodna konferencija i sajam tehničko tehnoloških dostignuća WATER i FISH. Ribnjak Ečka, kao sponzor, bio je i domaćin trećeg dana skupa, namenjenog proizvođačima ribe, naučnim i stručnim radnicima i poslovnim ljudima iz oblasti ribarstva. Kao i ranijim, i ovoj Konferenciji prisustvovao je veliki broj učesnika iz više od 20 država. Na visokorenomiranoj manifestaciji prezentovan je veliki broj naučnih radova i predstavljen niz proizvođača i stručnjaka iz zemlje i sveta. Izuzetno priznanje ribarstvu na ovim prostorima dalo je i prisustvo predstavnika EAS - Evropskog udruženja za akvakulturu ( najprestižnijeg evropskog udruženja iz te oblasti ). U ime Ribarskog gazdinstva Ečka ad, više od stotinu gostiju pozdravio je Direktor Nenad Radulović. On je prisutne upoznao sa ribnjakom, njegovom istorijom, odlikama proizvodnje, problemima i perspektivama. Poseta našem gazdinstvu, uz riblje specijalitete, prijatnu atmosferu bašte hotela, kao i izlet na Carsku baru trajala je do večernjih sati. 

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2