nasl

Seminar u Regionalnoj Privrednoj Kmori Zrenjanina

Delegacija sektora maloprodaje ribarskog gazdinstva “Ečka” AD koju je predvodio rukovdilac maloprodajnih objekata dipl.ing.polj. Sava Mirković, prisustvovali su seminaru koji su organizovali Ministarstvo finansija i privrede u saradnji sa Sektorom za carinski sistem i politiku u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin. Na seminaru su obradjivane sledeće teme: Stope carina i carinske olakšice za 2013.godinu. Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu robe. Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa novom Carinskom tarifom za 2013.godinu, sa posebnim osvrtom na nomenklaturne promene koje su nastale zbog usaglašavanja sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2013.godinu, kao i upoznavanje privrednika sa PEM konvencijom i izmenama u oblasti kumulacije porekla. Ovakva jedinstvena pravila o poreklu robe zameniće trenutno važeći sistem pan-evro-mediteranskih pravila o poreklu robe koji je baziran na pojedinačnim protokolima o poreklu koji se primenjuje izmedju dve zemlje (bilateralni sporazumi) ili grupe zemalja (multilateralni sporazumi). Primena Konvencije je od 1.januara 2015.godine. Za sledeću nedelju, tačnije 11.04.2013. godine, zakazan je Seminar na temu : "Program podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede" na kojem će ribnjak “Ečka” takođe imati svoje predstavnike. I ovom događaju više na ovoj stranici nakon seminara. 

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2